תקנון האתר
אתר a-il.co.il הוקם ומנוהל ע"י אהרונוב (אי.אל) בע"מ ח.פ 515056885 בכתובת : סמולניק 2 חדרה.השימוש באתר והזמנת מוצרים תהיה בהתאם לאמור בתנאי השימוש והגולש באתר ו/או המזמין מוצר באתר מסכים מראש לתנאים אלו לכן אנו ממליצים לקרוא את התקנון בקפידה.

שעות פעילות : ימים א-ה 7:30-18:00
ימי ו' וערבי חג 7:30-14:00

חברת אהרונוב (אי.אל) בע"מ מתחייבת כי תקבלו את המוצר שרכשתם או את מלוא כספכם בחזרה במידה ולא קיבלתם את המוצר שהוזמן.

תנאי השתתפות
ראשי לבצע פעולה באתר,כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה(וכן חברה מאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל , ויזה אלפא,דיינרס,ישראכרט ומסטרכארד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי לביצוע העסקה.

המוצרים
המוצרים המוצעים באתר מציגים מפרט,תיאור קצר ותמציתי ותמונה בהתאם לתנאים שנמסרו ע"י היבואנים המורשים.
בחברת אהרונוב (אי.אל) בע"מ פועלים בכדי לוודא את אמיתות הפרטים, ולתקנם במידה וחלה טעות.
כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה  חדשים לחלוטין (סוג א') באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים, אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש בדף המוצר.
התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
המחירים המופיעים בדפי המוצרים כמחירי השוק של המוצרים נמסרים ע"י היבואנים ומשקפים את מחירי השוק של המוצרים,אך מומלץ לבדוק את מחירי השוק לפני כל קניה.
פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים לרבות ייעוץ מקצועי וטכני ניתן לקבל בפניה טלפונית בטל'
04-6332667.

אחריות
האחריות הבלעדית למוצרים אספקתם ,איכותם,עמידותם ויכולתם חלה על היצרנים והחברות המייבאות של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפות לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם.
יחד עם זאת אהרונוב ינקטו בכל הפעולות מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים שתתקבלנה בנושאים אלו.

פרטי שימוש
בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת פרטים בהתאם לשדות המבוקשים בטופס ההזמנה.
הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילת ונגד מגישי הפרטים הכוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין שעלולים להיגרם לחברת אהרונוב (אי.אל) בע"מ.
אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת ,כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות או להעביר כל מידע הקיים אצלנו לאחר למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.

תשלום באתר
ניתן לבצע באתר תשלום באמצעות כרטיסי אשראי בעמוד סליקה מאובטח או באמצעות השארת הפרטים ע"י הלקוח באתר, נציג החברה ייצור קשר טלפוני להשלמת ביצוע העסקה או לחילופין ניתן לבצע הזמנה טלפונית בשעות הפעילות של החברה כמצוין לעי"ל.
אמצעי התשלום האפשריים הם , כרטיס אשראי בתוקף וע"י בעל הכרטיס בלבד, העברה בנקאית לאחר קבלת פרטי חשבון הבנק והעברת אישור על ביצוע העברה בדואר האלקטרוני או בפקס, תשלום בהמחאות אפשרי במקום בלבד ובנוכחות בעל החשבון וההמחאות בכפוף לאישור של חברת ERN.

ביטול עסקה
ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 יום מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר בניהם,הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב בפקס או בדואר או בדואר אלקטרוני דרך האייקון צור קשר באתר.
השבת המוצר בשלמות ובאריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו שימוש.
דמי ביטול – גביית דמי ביטול תעשה רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי,המזמין יחויב בדמי ביטול (באמצעות כרטיס אשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או בסך של 100 ש"ח , הנמוך מבניהם.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה החזרת המוצר תעשה ע"י הלקוח ועל חשבונו.

אספקת מוצרים
אספקת המוצרים תהיה בתיאום טלפוני עם הלקוח לכתובת שסופקה בשלב ההזמנה.
זמן האספקה הוא עד 21 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת.
איסוף עצמי אפשרי במשרדי החברה ברח' סמולניק 2 בחדרה בשעות הפעילות ותיאום, במקום תינתן הדרכה, במקרה והמוצר בעל מנוע בנזין הכלי יתודלק ויופעל בפעם הראשונה ע"י המכונאי.

שילוח
הנהלת אהרונוב היא הקובעת את אופן ההובלה והאספקה על פי שיקול דעתה בהתאם לסוג המוצר , זמן האספקה הינו בימי עסקים בלבד שהם: א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 ואינו כולל ימי ו' שבתות ערבי חג חול המועד וחגים. הזמנות שבוצעו מימי חמישי עד שבת יחושבו כאילו בוצעו ביום ראשון, הזמנות שבוצעו בערבי חג חגים וחול המועד יחושבו כאילו בוצעו ביום העסקים הראשון.
אהרונוב אינה אחראית לכל איחור או עיקוב באספקה ו/או לאי אספקה אשר נגרמו מאירועים שונים שאינם בשליטתה
לרבות עיצומים ושביתות.
דמי המשלוח מפורטים בדף של כל מוצר ועלותם תתווסף לעלות המוצר.

אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק, לישובי הערבה ואילת ייגבה תשלום נוסף בתיאום עם הלקוח.

תנאים נוספים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת. התקנון המעודכן
יחייב את החברה ואת הלקוח לגבי עסקאות שתבוצענה ממעוד השינוי או העדכון.
הבעלות על הטובין הנה בידי החברה עד לתשלום מלוא התמורה.
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ואו תוצאתי ו/או מיוחד לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי,זאת כתוצאה ו/או בקשר עם מוצר לרבות בשל ו/או רכישתן מהחברה ו/או באמצעותה ו/או מהשימוש במוצר,תהא עילת התביעה אשר תהא.
החברה לא תהא אחראית להרכבתו ו/או התקנתו של מוצר שנרכש באמצעותה,אחריות זו חלה על הלקוח באופן בלעדי.
החברה אינה אחראית לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש ממנה ו/או באמצעותה,אחריות זו חלה על הלקוח באופן בלעדי.
האחריות לתקינותו ואיכותו של המוצר תחול על היצרן ו/או היבואן והיקפה היא כפי שכתוב במסמכים שיצורפו למוצר בעת אספקתו או בהתאם למצוין בפרסומי החברה.
אין להעתיק ,לשכפל ,להפיץ לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים בפרסומי החברה,לרבות בקטלוג החברה , זאת אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

בברכה צוות אהרונוב (אי.אל) בע"מ.